Valikko Sulje

Esityslista 24.2.2013

ESITYSLISTA

SIRKJÄRVEN METSÄSTÄJÄT ry:n
vuosikokous 24.2.2013
klo 15.00 seuran majalla.

1 §
KOKOUKSEN AVAUS
Johtokunnan puheenjohtaja Juha Hovi avaa kokouksen.

2 §
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

3 §
KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Valitaan kokouksen sihteeri.

4 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

5 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSALTAISUUS
Kokouksesta on ilmoitettu sanomalehti Etelä-Saimaassa 17.2.2013. Lisäksi kokouksesta
on ilmoitettu jäsentiedotteessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettu seuran kotisivuilla.
Kotisivuilla on myös kokouksen esityslista.

6 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

7 §
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Käytiin läpi sihteeri Tarja Kurjen etukäteen laatima luonnos seuran toimintakertomukseksi
vuodelta 2012.
Luonnosta täydennettiin ja korjattiin tarvittavilta osin.

Seuran toimintakertomus vuodelta 2012 esitetään yleisen kokouksen hyväksyttäväksi siten,
että kertomuksen tilasto-osa täydennetään yleisessä kokouksessa saaduin tiedoin.

8 §
VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS
Kirjanpitäjä Tarja Kurki esitteli johtokunnalle vuoden 2012 tilinpäätöksen.

Johtokunta hyväksyi seuran tilit ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 esitettäväksi edelleen
toiminnantarkastajille ja yleiselle kokoukselle.

9 §
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

10 §
VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

11 §
TILIVUODEN TULOS
Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle tilikauden ylijäämän
1 062,86 euroa kirjaamista voitto/
tappio tilille.

12 §
VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA
Johtokunta hyväksyi laaditun toimintasuunnitelman esitettäväksi edelleen yleiselle
kokoukselle.

13 §
SEURAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT
Seuran vuosikokous on 5.2.2012 päättänyt, että seuran jäsenmaksu on 50,00 euroa ja liittymismaksu 500,00 euroa.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle, että maksut pidetään ennallaan:
jäsenmaksu 50,00 euroa ja liittymismaksu 500,00 euroa.

14 §
JÄSENASIAT
Ari Uski hakee seuran jäsenyyttä.

Seuran jäsenenä on Pertti Kaukiaisen perikunta.
Perikunnan edustajien kanssa on neuvoteltu siitä, että perikuntajäsenyys
muutetaan henkilöjäsenyydeksi.

Sirkjärven Metsästäjät ry:n vuosikokous on 28.1.2001 päättänyt, että nuoret
voidaan ottaa nuorisojäseniksi sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta ja nuorisojäsenyys
päättyy sinä vuonna, kun täyttää 20 vuotta.
Nuorisosjäsenyyden päätyttyä voi hakea seuran varsinaista jäsenyyttä.

Seuran sääntöjen 7 §:n mukaisesti:
Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen,
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti,
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Seuran vuosikokous on 5.2.2012 päättänyt:
Lisäksi yleinen kokous päätti, että mikäli seuran jäsen ei maksa kahden edellisen vuoden jäsenmaksuja vuoden 2012 jäsenmaksun yhteydessä, hänen todetaan eronneen seurasta.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle, että Ari Uski hyväksytään seuran jäseneksi.

Samoin yleiselle kokoukselle esitetään, että Pertti Kaukiaisen perikuntajäsenyys hyväksytään
muutettavaksi henkilöjäsenyydeksi sille perikunnan edustajalle, jonka perikunta yleiselle
kokoukselle esittää.

Pertti Kaukiaisen perikunta on 25.1.2013 jättänyt seuralle anomuksen, että perikunnan jäsenyys
siirretään Sami Kaukiaiselle.

Juhani Kytösalmi on anonut seuran jäsenyyttä.

Lisäksi todettiin, että Pekka Korkeakoski on eronnut seurasta.

15 §
JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Seuran sääntöjen 15 §:n mukaisesti johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtajaja
ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä.

Johtokunnan puheenjohtajaksi on vuodeksi 2012 valittu Juha Hovi (yl.kok. 5.2.2012).

Johtokunta jättää puheenjohtajan vaalin yleiselle kokoukselle ilman ehdolle panoa.

16 §
JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE
Sirkjärven Metsästäjät ry:n johtokunta vuonna 2012:
Puheenjohtaja Juha Hovi,
varapuheenjohtaja Arto Pentti,
jäset: Seija Hovi, Pekka Kaasinen, Mika Kervinen, Petteri Kiero, Kalevi Kotola, Olli Lyijynen ja Aarno Pönni.

Erovuosossa ovat:
Puheenjohtaja Juha Hovi edellä § 9.
Jäsenet: Seija Hovi, Pekka Kaasinen, Mika Kervinen ja Arto Pentti.

Johtokunta jättää uusien jäsenten vaalin erovuoroisten tilalle yleiselle kokoukselle
ilman ehdolle panoa.

17 §
TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VAALI
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut toiminnantarkastajiksi Virpi Kälviäisen ja
Martti Kälviäisen ja varatoiminnantarkastajiksi Pertti Hovin ja Matti Aapron.

Johtokunta jättää toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaalin yleiselle kokoukselle
ilman ehdolle panoa.

18 §
SEURAN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT PIIRIKOKOUKSIIN
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut edustajiksi piirikokouksiin puheenjohtajan ja
sihteerin ja mikäli he ovat estyneitä, johtokunta valitsee keskuudestaan.

Johtokunta esittää, että nykyistä käytäntöä jatketaan edelleen.

19 §
KIINTEISTÖTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut kiinteistötoimikuntaan:
Juhani Ihalainen, Ilpo Autio, Jaana Vento ja Pirjo Penttinen.
Puheenjohtajana on toiminut Ilpo Autio.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle kiinteistötoimikunnan entistä kokoonpanoa

20 §
LAPSI- JA NUORISOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 23.1.2011 valinnut lapsi- ja nuorisotoimikuntaan:
Seija Hovi, Petteri Kiero, Jaana Vento, Olli Lyijynen, Raine Parkko ja Virpi
Kälviäinen.
Puheenjohtajana on toiminut Virpi Kälviäinen.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle entistä kokoonpanoa.

21 §
AMPUMA- JA KILPAILUTOIMIKUNNAN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut ampuma- ja kilpailutoimkuntaan:
Pekka Kaasinen, Markus Kaasinen, Martti Kälviäinen, Juha Hovi ja Simo Pöllänen.
Puheenjohtajana on toiminut Pekka Kaasinen.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle entistä kokoonpanoa.

22 §
RIISTANHOITOTOIMIKUNNAN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut riistanhoitotoimikuntaan:
Arto Pentti, Jani Lyijynen, Petteri Kiero ja Ilpo Autio, joka toimii myös puheenjohtajana.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle entistä kokoonpanoa.

23 §
OHJELMA- JA PEIJAISTOIMIKUNNAN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut ohjelma- ja peijaistoimikuntaan:
Martti Kälviäinen, Anne Lyijynen, Harri Hämäläinen ja Tuula Pöllänen.
Puheenjohtajana on toiminut Harri Hämäläinen.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle entistä kokoonpanoa.

24 §
SUURPETOYHDYSHENKILÖN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 5.2.20121 valinnut suurpetoyhdyshenkilöksi Juhani Ihalaisen.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle, että suurpetoyhdyshenkilöksi valitaan
Juhani Ihalainen.

25 §
KALUSTON VASTAAVAN VALINTA
Seuran yleinen kokous on 5.2.2012 valinnut kaluston vastaavaksi kiinteistötoimikunnan.

Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle, että kalustonn vastaavana toimii edelleen kiinteistötoimikunta.

26 §
Yleiselle kokoukselle tiedoksi:
SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON KYMEN PIIRI RY:LLE TEHTÄVÄT ESITYKSET
Ei tehtäviä esityksiä.

PILKKIKISAT
Pilkkikisat Saimaan Kulkurit/ Sirkjärven Metsästäjät pidetään lauantaina 23.3. klo 9.00.
Kilpailuista tiedotetaan tarkemmin metsästäjien talvitiedotteessa, joka ilmestyy
helmi-maaliskuun vaihteessa.

27 §
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

28 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ylämaa, 7.2.2013

Johtokunta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *